Pochistva.com

Дезинфекция на апартамент

Дезинфекция на апартамент след смърт

Почистване на стаята на покойник не е лесна задача, нито би била приятен ангажимент, за когото и да е. Почистването и дезинфекция на апартамент след смърт на разлагането на човешкото тяло са работа на професионални екипи.

Според данните от изследванията разграждането на човешките телесни тъкани започва, половин час след смъртта. Обикновено тялото на човек остава на закрито в продължение на няколко часа след смъртта. Дори да са минали само два часа, стаята става животозастрашаваща. Необходима е спешна дезинфекция.

Ние, Почиства Ком, изпълняваме определената процедура в съответствие с установените изисквания за безопасност. Изчистването на помещенията и дезинфекция след смърт в апартамент или къща, от продуктите на разлагането на човешкото тяло е необходима стъпка. Тя осигурява наистина безопасен живот, след смъртта на човека.

Правила за дезинфекция след смърт

Съгласно действащите стандарти и разпоредби дезинфекцията трябва да се извършва съгласно следните правила:

Дезинфекция на фокуса

Необходимо е да се премахнат последиците от контакта на човешкото тяло с повърхността, върху която е лежало. Степента на обработка зависи от продължителността на престоя на починалия.

Дезинфекция на мебели и подови настилки

Извършва се и с цел премахване на последиците от намирането на трупа.

В зависимост от характеристиките на всяка конкретна смърт и времето на изчакване могат да се предприемат допълнителни почиствания. За целта нашите екипи извършват подходящите процедури, като използват най-ефективните средства. В много от случите обзавеждането е безвъзвратно увредено и може да се наложи услугата по извозване на стари мебели до депо.

Разходи по дезинфекция след смърт в апартамент или къща

Конкретната цена за почистване и дезинфекция след смърт в апартамент или къща се определя в зависимост от площта. Минималната, както и максимална сума могат да ви бъдат казани само след консултация. Такава може да бъде направена и по телефона.

Също така крайното количество зависи от това кои дезинфектанти са използвани. Ние предлагаме процедурата при най-изгодните условия. Въпреки че крайната цена се определя само след пълен оглед на помещенията, гарантираме на своите клиенти възможността да получат услугата с минимални разходи.

Поискайте безплатна оферта на адреса на сайта ни: pochistva.com.

Използвани средства за дезинфекция и почистване

Като правило за процедурата се използват средства, които съответстват на 4 или 5 категории безопасност. По този начин се гарантира максималната надеждност на почистването на помещенията от опасно замърсяване и защита на обитателите в апартамента. Продуктите са безопасни за възрастни, деца и домашни любимци. Допълнително може да се направи вентилация на стаята или цялата територия на дома.

Имаме богат опит в извършването на подобни процедури. Ето защо може да поръчате дезинфекция при най-изгодните условия. Гарантираме спазване на стандартите, както и висока ефективност на почистване.

Опита на екипа от pochistva.com

Разбираме, колко тежка травма ви е причинена от смъртта на любим човек. Такава сама по себе си отнема възможността на много хора по-скоро да се изправят отново на крака или колко трудно е да се свикне с нея. Разбираме също така, че може да е трудно някой да приеме необходимостта от дезинфекция, след всичко. Ето защо в нашата компания работят много чувствителни хора, които са наясно с внимание към всяка човешка скръб и я зачитат.

Ако искате да поверите провеждането на дезинфекция след смърт само на наистина доверени хора, моля, свържете се с нашата фирма на телефон – 0888 00 18 42. Гарантираме достъпна цена, качествена грижа и допълнителни услуги, ако има нуждата от тях, както и почистване на апартамент.